Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

ZUS rezygnuje z miliardów złotych dotacji

– Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego ZUS nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa. Zarząd Zakładu podjął decyzję o blokadzie 8 mld złotych. Biorąc pod uwagę nowelizację budżetu państwa na 2023 rok, ZUS nie będzie potrzebował 13 mld złotych. W zmianie ustawy, która została uchwalona w lipcu, zaplanowano bowiem zmniejszenie dotacji do FUS o 5 mld złotych – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek. Wskaźnik ten w trzecim kwartale tego roku wyniósł 82,1 proc., natomiast od początku roku do końca września tego roku osiągnął poziom 84 proc. – wskazała.

Coraz więcej osób ubezpieczonych w ZUS…

Liczba ubezpieczonych na koniec września tego roku wyniosła 16,2 mln osób, czyli o 41 tys. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupą ubezpieczonych byli pracownicy (71,3 proc.). W dalszej kolejności były osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,2 proc.).

…w tym obcokrajowców

Na koniec trzeciego kwartału 6,9 proc. osób ubezpieczonych miało obywatelstwo inne niż polskie: w ZUS było zarejestrowanych 1,1 mln obcokrajowców. Oznacza to wzrost o 6,4 proc. w stosunku do stanu na koniec września 2022 roku. Spośród ubezpieczonych cudzoziemców 59,4 proc. było pracownikami, a 36,6 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Od wielu lat najliczniejszą grupą ubezpieczonych obcokrajowców w Polsce są obywatele Ukrainy. Z tego państwa pochodzi 67,7 proc. wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec września tego roku liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 753 tys. Oznacza wzrost o 1,2 proc. w stosunku do stanu na koniec września ubiegłego roku.

Kolejną grupą ubezpieczonych obcokrajowców, których liczba rośnie, są obywatele Białorusi. Na koniec września tego roku w ZUS było ich zarejestrowanych ponad 126 tys., czyli o 28,2 proc. więcej niż rok wcześniej.