Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS wypłacił już 5 mld zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

RKO przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Rodzice małych dzieci otrzymają więc maksymalnie do 12 tys. zł. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i wynosi:

  • 500 zł, jeśli rodzice lub opiekunowie wybrali, że chcą je otrzymywać przez dwa lata,
  • 1000 zł, jeśli rodzice lub opiekunowie wybrali, że chcą je otrzymywać przez rok.

Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny i nie jest opodatkowane.

Blisko 94 proc. wniosków składanych jest na jedno dziecko. Zdecydowana większość rodziców, bo aż 88 proc., decyduje się na wyższą kwotę świadczenia. Według najnowszych danych liczba złożonych wniosków o RKO od początku funkcjonowania programu przekroczyła 770 tys. Do tej pory ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń na łączną kwotę 5 mld zł. Kolejne wypłaty są przygotowywane.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje działania, aby pieniądze trafiały do rodzin jak najszybciej. Aktualnie poziom realizacji wniosków przez ZUS wynosi blisko 99 proc. Oznacza to, że są one obsługiwane praktycznie na bieżąco.

Każdy wniosek o RKO wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz sprawdzenia danych w odpowiednich rejestrach. W niektórych wnioskach występują błędy, np. w numerze PESEL dziecka. Zdarzają się też sytuacje, że rodzice lub opiekunowie składają po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. Takie sytuacje wpływają na czas rozpatrzenia dokumentu. Jeśli w sprawie zajdzie konieczność wyjaśnienia wątpliwości z klientem, pracownicy ZUS będą się z nim kontaktować.