Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS wysłał PIT-y za 2021 rok

Tegoroczna wysyłka deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 zakończyła się w połowie lutego. Deklaracja podatkowa trafi do wszystkich, którzy w 2021 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS.

PIT-40A otrzymują emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Formularz otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku oraz osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11 otrzymują z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Emeryci, renciści oraz osoby, które otrzymały zasiłki z ZUS mają także swoją deklarację PIT na profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Aby zobaczyć swoją deklarację PIT trzeba zalogować się na PUE ZUS  i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. PIT dostępny jest w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.