Ścieżka nawigacji

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Priorytetami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są w szczególności:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi klientów z niepełnosprawnością,
 • dostosowanie budynków Zakładu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie dostępności i kontrola przestrzeni elektronicznej Zakładu dla środowiska osób z niepełnosprawnością,
 • prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej,
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Zakładzie,
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zdobywania doświadczenia zawodowego w Zakładzie poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym m.in.:
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Organizacji Dnia Otwartego w ZUS dla Osób  Niepełnosprawnością oraz corocznej aktualizacji Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością,
  • Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w ramach podpisanego w 2014 r. porozumienia o współpracy.

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cyklicznie  "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością". Podczas dnia otwartego w ZUS wszyscy zainteresowani otrzymają kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowują na ten dzień specjalny program. Można spotkać się wtedy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Eksperci udzielają informacji i porad dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzają również, jak poszukiwać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Podczas Dni Otwartych w ZUS można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej.


Powiązane informacje ZUS

ZUS z PFRON dla profesjonalnej rehabilitacji

- To niezwykle istotne by osoby zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy były jak najszybciej i jak najbardziej kompleksowo rehabilitowane, tak by uchronić je przed dezaktywizacją zawodową. W tym celu musimy systematycznie podnosić poziom rehabilitacji w naszym kraju. My w ZUS staramy się na bieżąco reagować na potrzeby naszych ubezpieczonych w tym zakresie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego wspólnie z PFRON będzie realizować projekt „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerem obok ZUS są również: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Wrocławski. Partnerem zagranicznym jest natomiast Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV). Projekt w efekcie ma doprowadzić do wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych niezdolnością do pracy poprzez podniesienie efektywności procesu rehabilitacji. W tym celu opracowany został specjalny model kształcenia i program studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Zgodnie z założeniami do końca 2020 r. na rynek powinno wejść 200 absolwentów nowego kierunku studiów – specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, którzy będą wykształceni w oparciu o najlepsze europejskie wzorce.

- Wszelkie działania na rzecz kompleksowej rehabilitacji zwiększają szansę na pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym – mówi Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON. - Dzięki takim projektom jak właśnie rozpoczynający się wygrywają wszyscy - wygrywa osoba niepełnosprawna, ponieważ może być w znacznym stopniu samodzielna. Wygrywa rodzina, która dzięki systemowym rozwiązaniom nie jest pozostawiona sama sobie. Wreszcie wygrywa państwo, które zyskuje aktywnego i kompetentnego pracownika.

Projekt przeszedł pozytywną ocenę władzy wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, i zyskał akceptację Komisji Europejskiej, tym samym otrzyma współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 6,3 mln zł.

 

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS