Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zwolnienie z opłacania składek – kończy się czas na złożenie dokumentów rozliczeniowych

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Przypominamy, że dokumenty  te należy przekazać do ZUS najpóźniej 31 października 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony do ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.