Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zwolnienie z opłacania składek – wnioski i dokumenty rozliczeniowe tylko do 30 czerwca

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Jednym z warunków uzyskania zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS również nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Więcej informacji na temat zwolnienia z opłacania składek.