Ścieżka nawigacji

Aktualności

Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji

Zdarza się, że organy egzekucyjne (np. komornik) podważają stosowaną przez ZUS interpretację przepisów  dotyczących realizacji zajęć ze świadczeń emerytalno-rentowych. Dlatego z inicjatywy prezes ZUS, profesor Gertrudy Uścińskiej, powołane zostało Forum Współpracy.

Głównym zadaniem Forum Współpracy jest wypracowanie uzgodnionej interpretacji przepisów i praktyk stosowania prawa. W skład Forum Współpracy wchodzą przedstawiciele:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej,
  • Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • Ministerstwa  Finansów,
  • Prokuratorii Generalnej oraz
  • Krajowej Rady Komorniczej.

Efekty prac Forum usprawnią współpracę ZUS z organami egzekucyjnymi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów świadczeniobiorców.

Jednym z pierwszych ustaleń Forum Współpracy było przygotowanie i opublikowanie materiału dotyczącego potrąceń i egzekucji ze świadczeń emerytalno rentowych.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem (pdf 855 kb).