Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konkurs na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - lista rankingowa

W ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 r. (Konkurs Nr 2020.01) w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosiliśmy Listę rankingową Wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną.

Link do listy rankigowej Wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytyryczną.