Ścieżka nawigacji

Aktualności

Przyjazny ZUS

Konkurs „Przyjazny Urząd” wyróżnia i promuje instytucje publiczne, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem, wysoką kulturę pracy, nowoczesne zarządzanie publiczne, profesjonalizm i rzetelność w podejściu do świadczenia usług dla obywateli.

ZUS otrzymał certyfikat za efektywne i trwałe budowanie relacji z klientami, wysoką jakość usług oferowanych klientom oraz ich profesjonalną obsługę.

Wyróżnienie w imieniu Zakładu odebrał Mariusz Jedynak, członek zarządu nadzorujący Pion Administracyjny i Zamówień Publicznych.

Prezes Jedynak z dyplomem przyjazny urząd nagroda przyjazny urząd - żaglówka w kolorze miedzianym​​​​​​​

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, którzy zajmują się naukowo lub zawodowo problematyką administracji oraz zarządzania jakością. Badane przez nich instytucje zostały poddane wnikliwej ocenie, której wyniki zaprezentowano 23 kwietnia na gali konkursowej w Krakowie-Balicach.