Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS wysłał zawiadomienia do płatników składek, którzy przekazali  informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2018, 2019 i 2020. 

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wymienione  trzy lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2020), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich w nowym roku składkowym  (od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności są opisane w poradniku "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" (pdf 1,2mb)..