Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomioną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformą zakupową:

  • wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
  • wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, Plany postępowań oraz ich aktualizacje, a także wstępne ogłoszenia informacyjne

są dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    3 lipca 2023  09:45

  • Dotyczy

    postępowania o zamówienie publiczne na usługę: "kompleksowe utrzymanie czystości i pielęgnację terenów zielonych w Oddziale ZUS w Chrzanowie i Inspektoratach ZUS w Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Suchej Beskidzkiej".

  • Wstępne ogłoszenia informacyjne