Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomioną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformą zakupową:

 • wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, Plany postępowań oraz ich aktualizacje, a także wstępne ogłoszenia informacyjne

są dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 sierpnia 2023  13:18

 • Dotyczy

  Przedmiotem zamówienia jest podłączenie oraz dzierżawa łączy światłowodowych między budynkami zmawiającego w okresie od dnia przekazania łącza do użytku przez Zamawiającego.
  Usługa dzierżawy łącza światłowodowego/cyfrowego będzie świadczona dla poszczególnych Oddziałów w relacji:
  część 1 - Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 15b <-> ul. Kupiecka 65
  część 2 - Łódź I ul. Zamenhofa 2 <–> ul. Brzezińska 5/15
  część 3 - Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 33 <–> ul. Konopnickiej 18a
  część 4 - Kielce ul. Piotrkowska 27 <-> ul. Kolberga 2A
  część 5 - Płock, Al. Jachowicza 1 <-> Al. Piłsudskiego 2b
  część 6 - Poznań I ul. Dąbrowskiego 12 <–> ul. Węglowa 1/3
  część 7 - Rybnik ul. Reymonta 2 <-> Jankowicka 13
  część 8 - Toruń: Włocławek Plac Wolności 18/19 <-> Włocławek ul. Płocka 167
  część 9 - Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 33 <-> ul. Ch. Andersena 6
  część 10 - Sulęcin Witosa 21-Lipowa 16A <-> Sulęcin ul. Lipowa 16A

 • Wstępne ogłoszenia informacyjne