Ścieżka nawigacji

Kanada

Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Kanada

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (ang)

Opis:

Informator pomocniczy do Wniosku o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (ang)

Formularz:

Pobierz plik"Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (ang).pdf" 201 kB


  1. Aby wypełnić i wydrukować formularz na komputerze, kliknij opcję „Wypełnij i wydrukuj”.
  2. W oknie przeglądarki otworzy się formularz w formacie pdf. Pobierz plik i zapisz na swoim komputerze.
  3. Otwórz formularz zapisany na komputerze w programie Adobe Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.
  4. Wypełnij formularz i zapisz. Możesz go też wydrukować.

 

 

 

zdjęcie ilustracyjneZaloguj do PUE