Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak sporządzić informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Jeżeli jesteś płatnikiem składek i chcesz skorzystać z aplikacji ePłatnik potrzebujesz login i hasło do swojego profilu PUE, jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż konto PUE w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Możesz też skorzystać z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z ZUS (np. aktualnej wersji programu Płatnik).              
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP (certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty zarówno w programie Płatnik jak i w aplikacji ePłatnik, profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku).             
 4. Pełnomocnictwo w przypadku płatników - osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej konieczne do rejestracji nowego profilu PUE.

Uwaga!

Infprmację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów w formie elektornicznej z oprogramowania interfejsowego, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.                                         

Jakie są terminy ?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak to zrobić ?

 1. Formularz ZUS IWA przeznaczony jest do przekazania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 2. Zaloguj się na swój profil PUE, przejdź do zakładki ePłatnik. Jeśli jej nie masz, wejdź w zakładkę Płatnik, wybierz z menu po lewej stronie Panel Płatnika i kliknij [Aktywuj ePłatnika].
 3. W zakładce ePłatnik wybierz z menu po lewej Kreatory i kliknij [Obsługa ZUS IWA]. Zamiast tego możesz kliknąć [Dodaj dokument] z góry lewego menu. W centralnej części serwisu uruchomi się kreator obsługi ZUS IWA.
 4. Uzupełnij dokument zgodnie z kreatorem, zweryfikuj poprawność wpisanych danych.
 5. Podpisz dokument podpisem elektornicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 6. Sporządzenie dokumentu z użyciem programu Płatnik - wypełnij dokument ZUS IWA, dołącz do zestawu. Podpisz podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i wyślij do ZUS.

Dalsze kroki

Program Płatnik - odbierz potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez ZUS.

Jeżeli przekazałeś informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w terminie nie później niż do dnia 20 kwietnia danego roku otrzymasz zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym.

Jeżeli w terminie do 30 kwietnia danego roku  nie otrzymasz zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujacej w danym roku składkowym zwróć się do jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1205),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie  różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2019 r., poz. 757).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełniony prawidłowo dokument ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Formularze są dostępne na stronie Zakładu, a także w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).
 3. W przypadku występowania w imieniu płatnika  imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia dokumentów.

Jakie są terminy ?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak to zrobić ?

 1. Podpisany dokument dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.
 3. Możesz skorzystać z urzędomatu ZUS (Zusomatu) - samoobsługowego urządzenia dedykowanego wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zusomaty są dostępne dla klientów ZUS 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Umożliwiają złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Stąd też na swoim wyposażeniu posiadają zarówno komputer, jak i podajnik dokumentów. Każdy dokument składany przez klienta jest przekazywany do placówki ZUS w formie papierowej oraz elektronicznego skanu.

Uwaga!

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów elektronicznych z oprogramowania interfejsowego, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli przekazałeś informacje ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w terminie nie później niż do dnia 20 kwietnia danego roku otrzymasz zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym.
 2. Jeżeli w terminie do 30 kwietnia danego roku  nie otrzymasz zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym zwróć się do jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1205),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie  różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2019 r., poz. 757).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Wypełniony prawidłowo dokument ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.Formularze są dostępne na stronie Zakładu, a także w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. 

Jakie są terminy ?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak to zrobić ?

Podpisany dokument wyślij do właściwej terenowej jednostki ZUS.

Uwaga!

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów elektronicznych z oprogramowania interfejsowego, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.                          

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1205),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie  różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2019 r., poz. 757).