Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 listopada 2022  10:52

 • Dotyczy

  Świadczenia usług kompleksowego utrzymanie czystości w budynkach
  oraz terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu oraz podległych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych (TJO).

 • Wstępne ogłoszenia informacyjne