Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych - wydanie 2

Opracowanie to stanowi aktualizację informacji o cudzoziemcach podlegających ubezpieczeniom społecznym w ZUS o dane według stanu na koniec 2018 roku. Zawiera również analizę istotnych zmian w liczbie i strukturze cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, jakie nastąpiły pomiędzy wrześniem a grudniem 2018 roku.

Opracowanie zawiera analizę danych o cudzoziemcach podlegających ubezpieczeniom społecznym w ZUS w różnych przekrojach. Przedstawione zostały dane o cudzoziemcach podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu chorobowemu. Analizy dotyczą zmian liczby cudzoziemców oraz różnych cech cudzoziemców m.in.: obywatelstwa, płci, wieku, miejsca zamieszkania, siedziby płatnika składek, tytułu ubezpieczenia. Zaprezentowane zostały dane o świadczeniach wypłacanych przez ZUS cudzoziemcom, a także dane o stanach kont ubezpieczonych cudzoziemców.

Pracowanie "Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych - wydanie 2" pdf 7,7mb