Ścieżka nawigacji

Aktualności

Czy chory był chory? - wyniki kontroli zwolnień lekarskich

W III kwartale 2013 r. lekarze orzecznicy ZUS, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami kontynuowali  w całym kraju kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.  W wyniku  114,8 tys. przeprowadzonych badań lekarskich osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wydano  15,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, a kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat osiągnęła 6,1 mln zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  skontrolowano 36,8 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w kwocie 1,3 mln. zł.

ZUS ograniczył także wypłatę świadczeń osobom, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, a straciły tytuł do ubezpieczenia chorobowego, np. z powodu wygaśnięcia umowy o pracę. W takich przypadkach  ograniczona, do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dla osób, które pobierają wyższe świadczenie), zostaje podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Z tego tytułu w III kwartale 2013 r. obniżono  wypłaty  o 39,9 mln zł.

Ograniczenie wysokości wypłaconego świadczenia chorobowego wynika również z opóźnienia w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy, które to chory powinien dostarczyć w ciągu siedmiu dni. Przekroczenie tego terminu powoduje zmniejszenie dziennej stawki zasiłku o 25 proc. W III  kwartale  2013 r.  Zakład obniżył  wypłaty  dla "spóźnialskich"  o  1,7 mln zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w  III  kwartale 2013 r. wyniosła 49 mln zł.

ZUS przypomina jednocześnie, że kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich mogą prowadzić  także pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

Więcej informacji o kontroli zwolnień w III kwartale 2013 r. znajduje się tutaj.