Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Dodatek solidarnościowy - karta

Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 r. straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, mogłeś  otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługiwał od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Kogo dotyczył dodatek solidarnościowy?

 • Ciebie, jeśli pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 r.
 • Ciebie, jeśli Twoja umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 r.

Jakie warunki musiałeś spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy mogłeś otrzymać, jeśli:

 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
 • Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy byłeś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Co mogłeś zyskać?

 • Mogłeś otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
 • Jeśli już pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskałeś prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.

WAŻNE!
Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.

Kiedy i jak mogłeś złożyć wniosek?

 • Wniosek o dodatek solidarnościowy mogłeś złożyć do 31 sierpnia 2020 r. 
 • Aby otrzymać dodatek solidarnościowy, musiałeś złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS.
 • Wniosek mogłeś przekazać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Wniosek składałeś tylko raz, nawet jeśli chciałeś otrzymać dodatek za trzy miesiące.

WAŻNE!

 • Nie mogliśmy rozpatrzeć Twojego wniosku o dodatek solidarnościowy, jeśli złożyłeś go po 31 sierpnia 2020 r.
 • Jeśli obecnie musisz złożyć korektę wniosku o dodatek solidarnościowy, możesz złożyć wniosek ogólny (POG) przez PUE ZUS lub dostarczyć korektę wniosku w formie papierowej.

Jak się z Tobą kontaktowaliśmy?

 • Informację o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego zamieściliśmy na Twoim profilu ubezpieczonego na PUE ZUS.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzyliśmy Twój wniosek, otrzymałeś dodatek solidarnościowy na wskazany przez Ciebie we wniosku rachunek bankowy.
 • Decyzję odmowną w sprawie dodatku solidarnościowego zamieściliśmy na PUE ZUS.

Czy mogłeś się odwołać?

Jeśli odmówiliśmy Ci prawa do dodatku solidarnościowego, mogłeś odwołać się do sądu.

Przykład 1
Pani Wanda pracowała od 7 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunkowym. Potem pracodawca nie przedłużył jej umowy. Od 4 maja 2020 r. byłazarejestrowana w urzędzie pracy, nie otrzymywała zasiłku dla bezrobotnych.

Pani Wanda złożyła 25 czerwca elektroniczny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień.

Otrzymała dodatek solidarnościowy przez 3 kolejne miesiące po 1400 zł, bo spełniała warunki:

 • podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
 • została bez pracy po 15 marca 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • złożyła wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Przykład 2
Pan Adam pracował od 7 stycznia 2019 r. do 16 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunkowym. Potem pracodawca nie przedłużył mu umowy. Od 30 marca 2020 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy i otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych. W miesiącu złożenia wniosku otrzymał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 741,87 zł.

Pan Adam złożył 25 czerwca elektroniczny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień.

Otrzymał  dodatek solidarnościowy, bo spełniaL warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
 • został bez pracy po 15 marca 2020 r.,
 • nie miał innego tytułu do ubezpieczenia,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • złożył wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wyniósł:

 • w czerwcu: 658,13 zł,
 • za lipiec i sierpień: po 1400 zł.