Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością - przemawia minister E. RafalskaKonferencję otworzyła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która podkreśliła, że: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są traktowane przez rząd jako priorytetowe. Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na systemowe rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami”. Warto podkreślić, że w trakcie konferencji senat przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głos zabrał także Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS: „Zakład ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, żeby współpracować z instytucjami, partnerami zajmującymi się na co dzień wsparciem osób z niepełnosprawnością”.   

Dzień osób z Niepełnosprawnością - przemawia wiceprezes ZUS M. Jedynak

W trakcie czterech paneli poruszone zostały najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, m.in. związane z wdrożeniem modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją czy dostosowania obiektów i stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praktycznym aspektem konferencji było także zaprezentowanie laboratoriów CIOP-BIP, wspomagających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. Wnioski, jakie płyną z konferencji, będą wykorzystane do rozwijania działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Eksperci z zakresu doradztwa zawodowego a także psychologowie doradzali i odpowiadali na pytania zainteresowanych. Specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego zaprezentowali nowe, wygodne rozwiązania stosowane w samochodach dla osób niepełnosprawnych, które można było na miejscu wypróbować.

Dzień osób z niepełnosprawnością osiągnął skalę ogólnokrajową, podczas spotkań w oddziałach ZUS w całej Polsce osoby z niepełnosprawnością, ich bliscy oraz pracodawcy mogli uzyskać kompleksowe informacje o świadczeniach, ulgach i udogodnieniach.