Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Fundusz Rentowy – plan na 2020 r.

Treść

Projekt planu na 2020 r.

(w tys. zł)

Przychody funduszu rentowego

54 820 876

Składki (przypis)

54 489 054

Pozostałe przychody (przypis)

331 822

Wydatki na świadczenia z funduszu rentowego

48 858 207

Renty

39 527 751

Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty

1 191 724

Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie

6 464 753

Zasiłki pogrzebowe

1 435 722

Pozostałe świadczenia

2 427

Prewencja rentowa

235 830

 

Ponad 80% wydatków funduszu rentowego stanowią wydatki na renty, które zostały zaplanowane w kwocie 39,5 mld zł, przy założeniu, że przeciętna miesięczna liczba rent wypłacanych z tego funduszu wyniesie 1,7 mln osób (spadek o 2,4% w stosunku do p.w. 2019 r.) – liczba rent rodzinnych została oszacowana na poziomie 1,2 mln osób, liczba rent z tytułu niezdolności do pracy zaś – na poziomie 0,5 mln osób.

Kolejną pod względem wielkości kategorią wydatków FR (ponad 13%) są dodatki do emerytur i rent – pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie. Zaplanowano je w wysokości 6,5 mld zł.

Z funduszu rentowego są również wypłacane emerytury przyznane z urzędu zamiast renty – zaplanowano je w kwocie 1,2 mld zł, przy założeniu, że liczba świadczeniobiorców wyniesie 80,4 tys. (spadek o 10,7% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Zaplanowane na 2020 r. zasiłki pogrzebowe będą stanowić ok. 3% wydatków funduszu rentowego i wyniosą 1,4 mld zł, przy założeniu, że liczba tych zasiłków wyniesie 359,2 tys. (wzrost o 2,2% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Wydatki na prewencję rentową zostały ustalone w kwocie 235,8 mln zł (wzrost o 4,9% w stosunku do p.w. 2019 r.). Przyznane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację 93,6 tys. ubezpieczonych.

Ostatnia pozycja wydatków – pozostałe świadczenia – obejmuje odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Zaplanowano ją w wysokości 2,4 mln zł.

plan funduszu remontowego - ilustracja danych w tabeli przedstawionej w tekście

 

Opracowała: Danuta Kamińska-Hass
Departament Finansów Funduszy

Opracowanie w pliku pdf "Fundusz Rentowy – plan na 2020 r." (98kb)