Ścieżka nawigacji

Aktualności

Informacja o stanie konta ubezpieczonego bardziej przejrzysta

Informacja o stanie konta zawiera dane o wysokości:

1. Zwaloryzowanego kapitału początkowego.
2. Zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.
3. Składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012),
4. Składek zaewidencjonowanych na subkoncie.
5. Zwaloryzowanych składek na subkoncie.
6. Hipotetycznej emerytury.
7. Składek na  OFE.

Zarówno Informacja, jak i dołączona wkładka edukacyjna oraz koperta zostały zaprojektowane na nowo. - Zależało nam na prostocie i przejrzystości dokumentu. Wprowadzone zmiany nie wymagają specjalnych dodatkowych nakładów, natomiast mam nadzieję, że  spowodują, że Informacja będzie czytelniejsza i bardziej estetyczna.

W Informacji znalazła się wzmianka, że wszystkie zawarte w niej dane są dostępne on-line na Platformie Usług Elektronicznych (pue.zus.pl), do której wgląd jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny.