Ścieżka nawigacji

Aktualności

Innowacyjny jak ZUS

Polska Agencja Przedsiębiorczości doceniła strategię wprowadzania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które zwiększają zakres usług w obszarze elektronicznego kontaktu z klientem. Innowacyjność ZUS to także efektywność kosztowa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług. Milionowe oszczędności Zakładu dotyczą informatyzacji, ale także zarządzania organizacją, czy porządkowania obszaru składek.

 – Nagroda świadczy o tym, że działania ZUS nakierowane na innowacyjność są zauważane i doceniane – podkreślał Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS ds. IT odbierając nagrodę. – Podziękowania należą się wszystkim pracownikom, całemu zespołowi. Bez ich wysiłku ten sukces nie byłby możliwy do osiągnięcia.

Sukcesem okazało się wprowadzenie z początkiem 2018 roku indywidualnych numerów rachunków składkowych dla wszystkich płatników składek. Zamiast trzech lub nawet czterech przelewów, przedsiębiorcy wykonują tylko jeden - na indywidualny rachunek. Do września na indywidualne rachunki wpłynęło już ponad 170 mld zł. Przy okazji wpłat przedsiębiorcy popełnili 750 razy mniej błędów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To tylko jeden z przykładów innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają życie przedsiębiorcom, a jednocześnie usprawniają pracę Zakładu.

– Warto przypomnieć, że ZUS zrezygnował z dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości ponad 5 mld zł. To sytuacja bez precedensu. Wpływ na to ma oczywiście dobra sytuacja gospodarcza kraju, ale świadczy to również o uszczelnianiu systemu wprowadzonego przez Zakład reformą e-Składka – wskazywał Krzysztof Dyki.

Podczas kongresu dla najbardziej prężnych i innowacyjnych firm roku 2018 Polska Agencja Przedsiębiorczości przyznała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, firmy i instytucje działające w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa przyczynia się do rozwoju całej gospodarki.

Krzysztof Dyki wziął też udział w panelu „Czas przełomu? Digitalizacja w Polsce”. O biznesie w dobie cyfrowej rewolucji, wirtualnym urzędzie, czy sposobach na efektywną ochronę wrażliwych danych rozmawiali przedstawiciele największych firm i instytucji. Wiceprezes ZUS przypomniał, że cyfryzacja w urzędach nie przebiega tak jak w prywatnych firmach. Takie instytucje jak Zakład, które odpowiadają za ochronę najważniejszych danych, muszą wprowadzać nowe technologie ostrożnie, pamiętając o bezpieczeństwie Klientów.