Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak uzyskać odroczenie terminu płatności składki

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek - RSO – umotywuj go wyczerpująco.
 4. Inne dokumenty, o które poprosimy Cię przy składaniu wniosku RSO.
 5. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na złożenie dodatkowych dokumentów będzie  zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.

Odroczenie terminu zapłaty składek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, zasadą bowiem jest terminowe opłacanie należnych składek.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek RSO oraz pozostałe formularze są dostępne na naszej stronie internetowej.

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu RSO. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja w formie elektronicznej poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RSO w formie elektronicznej, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu na  PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 6. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 7. Jeżeli zgodzimy się na odroczenie terminu płatności składek, zawrzemy z Tobą umowę (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 8. Jeżeli złożyłeś wniosek za pośrednictwem PUE, możesz otrzymać umowę na adres Twojej poczty elektronicznej. Wówczas powinieneś ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać do nas do podpisu naszego przedstawiciela.
 9. Jeżeli nie udzielimy Ci ulgi, poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 10. Możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia przez nas wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami umowy o odroczenie terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi. Masz na to 7 dni od otrzymania naszego pisma.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek w formie pisemnej lub na formularzu RSO, który możesz pobrać z naszej strony internetowej. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu RSO. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek").
 2. Inne dokumenty, o które poprosimy Cię przy składaniu wniosku RSO.
 3. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą.
 4. Adres naszej placówki.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na złożenie dodatkowych dokumentów będzie  zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.

Odroczenie terminu zapłaty składek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, zasadą bowiem jest terminowe opłacanie należnych składek.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek RSO oraz pozostałe formularze są dostępne na naszej stronie internetowej.


 

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia. 

Jak to zrobić?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz RSO lub napisz wniosek o odroczenie terminu płatności składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 2. Złóż podpisany wniosek do dowolnej naszej placówki. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je razem z wnioskiem do naszej placówki, właściwej dla siedziby Twojej firmy.
 3. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce przez PUE.
 4. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek możesz również złożyć:
 • ustnie do protokołu w naszej placówce - wówczas protokół musi być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,
 • telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). W tym celu musisz mieć założony profil na PUE. Dla uwierzytelnienia podaj login PUE i kod PIN do kanału telefonicznego, następnie zleć konsultantowi COT złożenie w Twoim imieniu wniosku i podaj adres mejlowy, na który otrzymasz wykaz dokumentów jakie powinieneś złożyć u nas, abyśmy mogli rozpatrzeć Twój wniosek. Aby udokumentować fakt złożenia przez Ciebie wniosku, rozmowa z konsultantem COT będzie nagrana.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RSO osobiście (w formie papierowej, ustnie do protokołu lub telefonicznie) dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odebrania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 6. Jeżeli zgodzimy się na odroczenie terminu płatności składek, zawrzemy z Tobą umowę. (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego ). Umowę możesz podpisać w naszej placówce. Możesz też otrzymać umowę pocztą do akceptacji.- Wówczas powinieneś podpisać oba egzemplarze umowy i odesłać je do nas, by podpisał je nasz przedstawiciel.
 7. Jeżeli nie udzielimy Ci ulgi, poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 8. Możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia przez nas wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami umowy o odroczenie terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi. Masz na to 7 dni od otrzymania naszego pisma.
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek w formie pisemnej lub na formularzu RSO, który możesz pobrać z naszej strony internetowej. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go  w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-RSO. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek").
 2. Inne dokumenty, o które poprosimy Cię przy składaniu wniosku RSO.
 3. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą.
 4. Adres naszej placówki.

Ważne!  Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na złożenie dodatkowych dokumentów będzie  zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.

Odroczenie terminu zapłaty składek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, zasadą bowiem jest terminowe opłacanie należnych składek.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek RSO oraz pozostałe formularze są dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia.

Jak to zrobić?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz RSO lub napisz wniosek o odroczenie terminu płatności składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 2. Wyślij do nas pocztą tradycyjną lub kurierem podpisany wniosek. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i wyślij je wraz z wnioskiem do właściwej naszej placówki.
   

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli wysłałeś wniosek RSO, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję otrzymania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 6. Jeżeli zgodzimy się na odroczenie terminu płatności składek, zawrzemy z Tobą umowę. (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 7. Umowę możesz podpisać w naszej placówce. Możesz też otrzymać umowę pocztą do akceptacji. Wówczas powinieneś podpisać oba egzemplarze umowy i odesłać je do nas, by podpisał je nasz przedstawiciel.
 8. Jeżeli nie udzielimy Ci ulgi, poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 9. Możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia przez nas wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami umowy o odroczenie terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi. Masz na to 7 dni od otrzymania naszego pisma.
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).