Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

 

.  

Jakie są terminy?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydamy Ci  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach, które nie będą budziły wątpliwości, zaświadczenie wydamy Ci "od ręki".

Jeśli nie będziemy mogli wydać Ci  zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydamy decyzję odmowną. O tej decyzji możesz odwołać się do sądu.

 

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się do swojego profilu na PUE.
 2. Przejdź na zakładkę Płatnik.
 3. Wybierz, z katalogu usług, usługę "Złożenie dokumentu ZUS-RWN".
 4. Uzupełnij dane we wniosku elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną.
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego (e-dowód).
 6. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się do swojego profilu na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, czekaj na nasz list.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w naszej placówce, odbierz zaświadczenie osobiście bądź przez pełnomocnika. Gdy nie odbierzesz zaświadczenia, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie włączymy do akt.
 4. Jeżeli odmówimy Ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję, od której możesz odwołać się do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzję  doręczymy zgodnie z Twoją dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. Gdy złożysz dyspozycję odbioru osobistego i nie odbierzesz decyzji w ciągu 7 dni, od złożenia wniosku, wyślemy ją pocztą tradycyjną na Twój adres.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełniony wniosek RWNw formie papierowej na druku, który możesz pobrać z naszej placówki  albo na wniosku, który możesz wydrukować z naszej strony internetowej.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu RWN").
 3. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 4. Upoważnienie – jeżeli chcesz upoważnić kogoś do złożenia lub odbioru zaświadczenia.
 5. Dowody wpłat składek do ZUS, jeżeli wpłacałeś je w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku.

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydamy Ci  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach, które nie będą budziły wątpliwości, zaświadczenie wydamy Ci "od ręki".

Jeżeli nie będziemy mogli wydać Ci zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydamy decyzję odmowną. O tej decyzji możesz odwołać się do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij  wniosek  RWN lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Złóż na wniosku dyspozycję odbioru zaświadczenia, w formie papierowej, osobiście bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną. Możesz odebrać zaświadczenia w formie elektronicznej, przez PUE.
 3. Dostarcz podpisany wniosek, osobiście lub przez pełnomocnika, do dowolnej naszej placówki. Jeżeli zależy Ci na otrzymaniu zaświadczenia "od ręki", przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do naszej placówki -  właściwej dla adresu siedziby Twojej firmy.
 4. Możesz zarezerwować, przez PUE, termin wizyty w naszej placówce.

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli nie odbierzesz zaświadczenia, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie włączymy do akt.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, czekaj na nasz list.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się do swojego profilu na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na Twój adres.
 4. Jeżeli odmówimy Ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję, od której możesz odwołać się do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzję doręczymy zgodnie z Twoją dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. Gdy złożysz dyspozycję odbioru osobistego i nie odbierzesz decyzji w ciągu 7 dni, od złożenia wniosku, wyślemy ją pocztą tradycyjną na Twój adres.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Wypełniony wniosek RWNw formie papierowej na druku, który możesz pobrać z naszej placówki albo na wniosku, który możesz wydrukować z naszej strony internetowej.

Wniosek papierowy możesz także wydrukować, po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu RWN").
 

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydamy Ci bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach, które nie będą budziły wątpliwości, zaświadczenie wydamy Ci "od ręki".

Jeżeli nie będziemy mogli wydać Ci zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydamy decyzję odmowną. O tej decyzji możesz odwołać się do sądu.
      

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek RWNlub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Złóż na wniosku dyspozycję odbioru zaświadczenia, w formie papierowej, osobiście bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną. Możesz odebrać zaświadczenie w formie elektronicznej, przez PUE.
 3. Wyślij pocztą tradycyjną podpisany wniosek do naszej placówki.

   

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, czekaj na nasz list.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika, wybierz się do naszej placówki. Jeżeli  nie odbierzesz zaświadczenia, włączymy je do akt.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil naPUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, wyślemy je na Twój adres.
 5. Jeżeli odmówimy Ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję, od której możesz odwołać się do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzję doręczymy zgodnie z Twoją dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. Gdy złożysz dyspozycję odbioru osobistego i nie odbierzesz decyzji w ciągu 7 dni, od złożenia wniosku, wyślemy ją pocztą tradycyjną na Twój adres.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).