Ścieżka nawigacji

Aktualności

KIO odrzuca odwołanie Galaxy

Na wczorajszym posiedzeniu skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w całości przychylił się do argumentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wnosił o odrzucenie odwołania firmy Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o. o. na wybór dostawcy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Przedstawiciele Galaxy wnosili o unieważnienie dokonanego przez ZUS 5 marca wyboru firmy Medenit S.A. (poprzednio Teneo Systems Sp. z o.o.), która złożyła ofertę na kwotę blisko 40,5 mln zł. KIO uznała, że ZUS w całości zrealizował wcześniejszy wyrok Izby z września ubiegłego roku, który nakazywał odrzucenie najtańszego oferenta i ponownego rozpatrzenia kolejnych najkorzystniejszych ofert. Izba potwierdziła tym samym, że Zakład słusznie w 2014 roku odrzucił ofertę firmy Galaxy, która nie spełniła warunków formalnych w postępowaniu. Zdaniem Izby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie był zobowiązany do powtórnego badania tej odrzuconej oferty. Co za tym idzie, firma Galaxy nie była uprawniona do wnoszenia odwołania.

W grudniu ubiegłego roku o niedopuszczalności skargi firmy Galaxy na wrześniowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO podtrzymało wcześniejsze odrzucenie oferty Galaxy przez ZUS), orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie.