Ścieżka nawigacji

Aktualności

Komunikat dotyczący żądań wystosowanych przez część organizacji związkowych funkcjonujących w ZUS

Podczas dzisiejszego spotkania kierownictwa ZUS z organizacjami związkowymi działającymi w Zakładzie, na którym miało zostać omówione rozliczenie funduszu wynagrodzeń za 2017 rok i możliwości podwyżek w 2018 roku, strona społeczna sformułowała swoje kolejne roszczenia i postulaty, m.in. w zakresie podwyżek. Rozmowy prowadzone przez część związków zawodowych wskazywały na dążenie do eskalacji konfliktu, zamiast do uzyskania wspólnego porozumienia. Oficjalne pismo z żądaniami zostało przedstawione jednak przede wszystkim światu zewnętrznemu, w tym prasie, z której dowiadujemy się o treści żądań. W dotychczas prowadzonym dialogu część żądań nie była w ogóle kierowana do pracodawcy.

Jednocześnie, Zarząd Zakładu wskazuje, że będzie kontynuował dialog ze związkami zawodowymi mający na celu poprawę warunków pracy i płacy pracowników Zakładu. Prowadzone działania muszą jednak spełniać wszelkie wymogi stawiane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ograniczeniom wynikającym z ustawy budżetowej na rok bieżący.

Czekamy na oficjalne pismo i jednocześnie podejmujemy już kroki prawne w zakresie postulatów i ich zasadności.