Ścieżka nawigacji

Aktualności

Koniec akcji "waloryzacji świadczeń"

Ponad 7,8 mln listów z informacją o waloryzacji wysłał w tym roku ZUS. Wysyłka rozpoczęła się 25 lutego, a zakończyła 26 marca. Informacje otrzymali wszyscy pobierający emeryturę bądź rentę. Łącznie w marcu ZUS zwaloryzował blisko 8,1 mln świadczeń. Mniejsza liczba korespondencji wynika z faktu zbiegu prawa do świadczeń niektórych z naszych klientów.

W tym roku w decyzjach waloryzacyjnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził szereg zmian, które miały poprawić czytelność wysyłanej korespondencji. I tak znacznie uproszczona została sama informacja o waloryzacji, jak i załączone do niej pouczenie. Informacja prezentuje sposób waloryzacji świadczenia, który zapisany został pogrubioną czcionką. Pouczenie zaś zostało skrócone i wyłączono z niego szczegółowe zapisy dotyczące kolejnych grup świadczeniobiorców. Cała decyzja waloryzacyjna - po wskazaniach klientów ZUS - napisana została większą czcionką.