Ścieżka nawigacji

Aktualności

Latarnicy wspomogą klientów ZUS

"Polska Cyfrowa Równych Szans" (PCRS) to ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu wspomaganie pokolenia 50+ w zrobieniu pierwszych kroków w Internecie w ich lokalnych środowiskach. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dzisiejsi Latarnicy Polski Cyfrowej - lokalni aktywiści, których jest już ponad 2 tys. to wolontariusze, którzy od początku roku przeprowadzili zajęcia edukacyjne z blisko 90 tysiącami osób. - W tym największym obecnie w Europie projekcie integracji cyfrowej, stawiamy na pokazywanie korzyści z wejścia w cyfrowy świat, zachęcamy i inspirujemy do samodzielnego korzystania z zasobów Internetu. Latarnicy ożywiają swoje środowiska pokazując, że technologie cyfrowe mogą go zmienić  - wyjaśnia Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" i koordynator projektu PCRS.

W tak postawione cele, ze swoim nowym internetowym urzędem, tj. Platformą Usług Elektronicznych (PUE), postanowił się wpisać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Reagując na nowe wyzwania i oczekiwania dużej rzeszy naszych klientów, weszliśmy z naszymi usługami do Internetu. Nie możemy jednak zapominać o tych, których w wirtualnym świecie jeszcze nie ma. Z jednej strony, specjalnie dla tych osób systematycznie podnosimy standard obsługi w naszych terenowych placówkach, a z drugiej chcemy, by jak najwięcej z nich mogło korzystać z naszych nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Stąd pomysł na współpracę z Latarnikami - tłumaczy Dariusz Śpiewak, wiceprezes ZUS ds. informatyki.

Podpisane pod koniec sierpnia porozumienie dotyczy prowadzenia kampanii edukacyjnej pośród uczestników projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans". Latarnicy Polski Cyfrowej będą propagować ideę nowoczesnych ubezpieczeń społecznych poprzez promocję Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Podczas szeregu spotkań prowadzonych przez Latarników w całym kraju, osoby w wieku 50+ poznają możliwości e-urzędu ZUS oraz przejdą szkolenia z posługiwania się tym nowoczesnym narzędziem. W tym celu specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpierw przeszkolą z poruszania się po portalu Platformy Usług Elektronicznych zainteresowanych Latarników, którzy zyskają sposobność do zarejestrowania swojego konta na PUE. Każdy z nich będzie mógł skorzystać z merytorycznego  wsparcia specjalnego opiekuna ze strony ZUS, a w przypadku problemów lokalowych pomoże zorganizować szkolenie w placówkach ZUS. Zakład udostępnił też latarnikom specjalną stronę internetową, która jest swego rodzaju kompendium wiedzy o PUE. - Realizacja naszego wspólnego projektu jest precedensem, ale mam nadzieję, że nie jest to ostatniego typu  alians PCRS z ważnymi dla pokolenia 50+ partnerami - mówi Krzysztof Głomb. - Cieszę się, że dzięki współpracy z Latarnikami jednocześnie budujemy wiedzę o ubezpieczeniach społecznych i rozwijamy ideę e-administracji - dodaje Dariusz Śpiewak.   

Najbliższą okazją do zapoznania się Latarników z elektronicznymi usługami ZUS będzie II Zjazd Latarników Polski Cyfrowej w Olsztynie w dniach 16-17 września br. (http://www.latarnicy.pl/)