Ścieżka nawigacji

Aktualności

Lekarz partnerem ZUS

Konferencja "Lekarz partnerem ZUS" odbyła się w 13 maja w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawowy i jednocześnie ogromny obszar współpracy lekarzy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych obejmuje orzecznictwo lekarskie i rehabilitację leczniczą.  Ujednolicenie celów i dobra współpraca w tym zakresie,  mają ogromny wpływ  na system  zabezpieczenia społecznego, a w konsekwencji na kształtowanie procesów społecznych i gospodarczych w naszym kraju. Lekarze, którzy diagnozują i leczą pacjenta, rozwiązują bowiem nie tylko jego problemy zdrowotne, ale też decydują o jego miejscu na rynku pracy.

Kluczowe znaczenie ma sfera wymiany doświadczeń i wiedzy specjalistycznej. Jednym z jej narzędzi jest  nowy, obszerny tematycznie,  Portal Statystyczny ZUS - profesjonalna i intuicyjna baza informacji, zasilana aktualnymi danymi m. in. z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej.

W kontekście poprawy pracy lekarzy, omówiono również projekt e-zwolnienia, które w praktyce  skróci drogę informacji pomiędzy lekarzem, pacjentem, instytucją ubezpieczeniową i płatnikiem składek. Lekarz będzie mógł tworzyć swój profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. System umożliwi  też dostęp do informacji o tym kiedy, na jaki okres i z powodu jakiego schorzenia, zaświadczenia lekarskie zostały wystawione dla danego pacjenta.

Wskazane aspekty współpracy, wiedzy, wymiany doświadczeń i nowoczesnych technologii są nieodłącznym elementem działań przyczyniających się do poprawy stanu zdrowia ubezpieczonych i w konsekwencji utrzymania lub odzyskania zdolności do funkcjonowania na rynku pracy.

Konferencja stanowi początek dialogu na fachowym forum z udziałem korporacji zawodowej lekarzy, środowisk naukowych, konsultantów krajowych i wojewódzkich z różnych dziedzin medycyny, przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za polityką zdrowotną oraz lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.