Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ograniczanie zagrożeń zawodowych w transporcie - zapraszamy na konferencję w Poznaniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako partner strategiczny Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 - 2020 zaprasza na I Konferencję Panelową WSOZZ Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych w Transporcie, która odbędzie się 9 kwietnia br., w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych pracodawców, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli stowarzyszeń pracodawców, studentów, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką ograniczania zagrożeń zawodowych w transporcie.

Każdy uczestnik Konferencji będzie miał możliwość wysłuchania wystąpień przedstawicieli organów nadzoru nad warunkami pracy ustawowo zajmujących się kontrolą warunków pracy związanych z transportem, w tym przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystąpienia prezentowane będą w ramach czterech paneli tematycznych: transport drogowy, mechaniczny transport wewnątrzzakładowy, ręczny transport wewnątrzzakładowy, ryzyko zawodowe przy pracach transportowych. W ramach czwartego panelu - Joanna Bień - główny specjalista Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji w I Oddziale ZUS w Poznaniu, omówi zagadnienia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w transporcie oraz zaprezentuje w liczbach ich długotrwałe skutki.

I Konferencja Panelowa WSOZZ  Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych w Transporcie odbędzie się 9 kwietnia 2014 r., godz. 10.00 do 13.00, na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 14, piętro II, sala 2.1, piętro III, sale 3.A, 3.B i 3.C.

Targi SAWO  to największe,  odbywające się raz na dwa lata,  spotkanie  branży bhp  w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczyniają się  w bezpośredni sposób do przenoszenia do zakładów pracy najnowszych rozwiązań podnoszących jakość i bezpieczeństwo pracy.

Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 - 2020 stanowi kontynuację działań podjętych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010 - 2012 - mówi Maria Nowak - dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu. - U podstaw obu strategii znajduje się  główny cel, którym jest ograniczenie liczby wypadków oraz ograniczenie zagrożeń zawodowych. Działania te przekładają się bowiem  bezpośrednio na zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu wydatków zarówno przez samych  przedsiębiorców jaki i ZUS.

Więcej informacji na stronie http://www.poznan.oip.pl/

Marlena Nowicka
Rzecznik Prasowy
I Oddziału ZUS w Poznaniu