Ścieżka nawigacji

Aktualności

Oświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W ww. materiale podano nieprawdziwe wiadomości, że "po jednej i drugiej stronie (przyp autora: wykonawcy Asseco i Zamawiającego ZUS)  zasiadały osoby zasiadające również w radzie nadzorczej jednej fundacji (przyp autora: Fundacji Fundowiczów)" .

W rzeczywistości   pracownicy ZUS tj. Pani Dorota Mielnik oraz Pan Kamil Wąsowicz złożyli w formie pisemnej rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej Fundacji Fundowiczów w dniu 20 września 2010 roku. W dniu  21 września 2010 roku - tj. na prawie trzy lata przed rozpisaniem przez ZUS przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego - oświadczenia o rezygnacji zostały przyjęte przez przedstawiciela Zarządu Fundacji.

Tym samym  z dniem 21 września 2010 Pani Dorota Mielnik oraz Pan Kamil Wąsowicz przestali zasiadać w Radzie Fundacji Fundowiczów. Do redakcji  "Faktów TVN" w dniu 13 lutego 2014 r. przesłane zostały skany podpisanych przez Panią Dorotę Mielnik oraz Pana Kamila Wąsowicz rezygnacji, z potwierdzeniem przyjęcia przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji.

Pani Dorota Mielnik oraz Pan Kamil Wąsowicz nie ponoszą odpowiedzialności za niedopatrzenie organów uprawnionych do reprezentacji  Fundacji Fundowiczów, jakim jest niezłożenie wniosku o wykreślenie ich nazwisk z Krajowego Rejestru Sądowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystosował do redakcji "Faktów TVN" żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji.

Jednocześnie podkreślamy, że procedury związane z przetargiem na utrzymanie największego w Polsce systemu informatycznego KSI ZUS, obsługującego ponad 2 miliony firm, 20 milionów ubezpieczonych oraz wiele milionów świadczeniobiorców, wymagały określenia wysokich wymagań wobec podmiotów uczestniczących w przetargu. Przetarg był całkowicie jawny i otwarty, a materiały na temat jego przebiegu były przekazywane organom kontrolującym ZUS.

Warto dodać, że w następstwie rozstrzygnięcia przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS podpisana została umowa gwarantująca pełną obsługę systemu emerytalnego oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji związanych ze zmianami w prawie. Jednocześnie zapisane w umowie ceny usług pozwoliły na zaoszczędzenie kilkudziesięciu milionów złotych publicznych środków.

Pełna i jawna dokumentacja z postępowania przetargowego została w dniu 13 lutego przekazana do redakcji TVN. Materiał w "Faktach TVN" zawierał także nieprawdziwą informację o tym, że prezes ZUS odmówił komentarza do sprawy. W rzeczywistości stanowisko prezesa Zbigniewa Derdziuka przedstawił przed kamerą TVN rzecznik prasowy ZUS. Wypowiedź rzecznika prasowego została pominięta.

Dokumentacja przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Przeczytaj też:
ZUS odpowiada TVN: pełna transparentność przetargów IT.
Fakty, których nie ma.
ZUS ze spokojem oczekuje wyników kontroli.