Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pracodawcy docenili ZUS

"Wektory" to nagrody przyznawane przez najstarszą i największą organizację pracodawców w naszym kraju, tj. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody przyznawane są od 2002 r. Otrzymują je osoby, firmy i instytucje, które swoją działalnością w różnych dziedzinach gospodarki wskazują kierunki mogące być wzorem dla innych, wytyczają godne naśladowania kierunki postępowania oraz są autorami nowatorskich rozwiązań szczególnie cennych dla polskiej gospodarki i życia społecznego. Co roku Wektory otrzymuje wąska grupa osób i podmiotów wybieranych przez kapitułę złożoną z dotychczasowych laureatów konkursu. Każdorazowo dzieje się to podczas Balu Pracodawców.

W tym roku w gronie 11 nagrodzonych znalazł się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W uzasadnieniu przyznania "Wektora" kapituła konkursowa napisała: Za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych i udowodnienie, że administracja publiczna może wprowadzać nowoczesne narzędzia przyjazne zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Statuetkę Wektora (symbolizującą kroczącego z podniesioną głową człowieka) podczas Balu Pracodawców, z rąk ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego odebrał prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.