Ścieżka nawigacji

Aktualności

Projekt ZUS e-Składka wydarzeniem roku

 „W kierunku świata bezgotówkowego – zmieniająca się rola interesariuszy w ekosystemie płatności bezgotówkowych” – to wiodące hasło odbywającego się od 20 do 21 marca Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych. Jednym z głównych wydarzeń kongresu było przyznanie specjalnych nagród: eDukatów. Są one przyznawane firmom oraz ekspertom zasłużonym dla rozwoju rynku płatności elektronicznych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został nagrodzony  złotym eDukatem w kategorii „Wydarzenie roku świata bezgotówkowego” za przygotowanie i uruchomienie e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych. Statuetkę w imieniu ZUS odebrał wiceprezes Paweł Jaroszek, który uczestniczył również w panelu otwierającym kongres.

Uczestnikami Cashless Congress są przedstawiciele środowisk nauki, biznesu i administracji publicznej, eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata. Prelegenci dyskutują nt. najważniejszych zagadnień branżowych dotyczących przyszłości rynku płatności bezgotówkowych.

W ramach kongresu odbywa się szereg paneli poświęconych programom wspierającym rozwój polskiego rynku e-płatności i ich wpływowi na cyfryzację społeczeństwa, prawnym wyzwaniom na rynku usług płatniczych w bieżącym roku i bodźcom kształtującym płatnicze przyzwyczajenia Polaków.