Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rośnie zaufanie do ZUS

Spośród ponad 12 tys. gospodarstw domowych i ponad 22 tys. indywidualnych respondentów, którzy wzięli udział w badaniach "Diagnozy Społecznej 2015", 39 proc. wskazało na zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak jednak wskazują twórcy raportu, 19 proc. respondentów nie miało w tym temacie zdania, co oznacza, że spośród osób o wyrobionych poglądach, zaufanie do ZUS wyraziło 48 proc. badanych. W porównaniu z 2007 r. zaufanie Polaków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosło o 9,3 proc., a w zestawieniu z 2013 r. (rok przeprowadzenia poprzedniej diagnozy) o 4,1 proc. Jak wynika z najnowszej Diagnozy Społecznej, największe zaufanie do ZUS mają osoby starsze: emeryci i renciści. Taki wynik koresponduje z wynikami badaniami satysfakcji klientów, prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnim, tegorocznym badaniu, zadowolonych z obsługi w ZUS jest 84 proc. świadczeniobiorców (emerytów i rencistów).

Diagnoza Społeczna to kompleksowe, najbardziej miarodajne badanie warunków i jakości życia Polaków oraz ich nastawienia do instytucji państwa, czy instytucji finansowych. Prowadzone jest pod kierownictwem prof. Janusza Czapińskiego od 2000 r. Zgodnie z pierwotnym zamysłem, badania w ramach Diagnozy Społecznej mają charakter panelowy, tzn. w kilkuletnich odstępach w badaniach uczestniczą te same gospodarstwa i osoby.