Ścieżka nawigacji

Aktualności

Skoro lipiec, to losujemy

Wakacyjne losowanie dotyczyło tym razem 143 241 osób, które wcześniej nie dokonały wyboru najbardziej odpowiadającego im Otwartego Funduszu Emerytalnego. Cztery Fundusze, które spełniły kryteria udziału w losowaniu nowych członków to: Allianz OFE, Amplico OFE, Nordea OFE oraz OFE Warta. Osiągnęły one wyższe stopy zwrotu niż średnia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone zostały trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.  Po losowym ustaleniu kolejności przypisywania członków Funduszom nastąpiło losowanie właściwe. Do trzech z nich: Allianz OFE, Nordea OFE, Warta OFE, przydzielono równą liczbę 35 810 członków. Do Amplico OFE swoje składki odprowadzać będzie 35 811 osób.

Losowanie obejmuje ubezpieczonych, którzy mimo takiego obowiązku, nie wybrali samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego. A obowiązek wyboru OFE mają wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Losowanie jest przeprowadzane dwa razy w roku, tj. w ostatnim roboczym dniu stycznia i lipca. ZUS każdorazowo przed terminem losowania przeprowadza akcje przypominania o niedopełnionym obowiązku. Tak też uczyniono tym razem, list z przypomnieniem otrzymało 223 569 osób.

Osoby, które wzięły udział w losowaniu zostaną poinformowane o jego wynikach przez OFE, którego klientami właśnie się stały. Taką informację ubezpieczonym przekaże również sam ZUS.