Ścieżka nawigacji

Aktualności

W ZUS także bez słów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat podejmuje różnorodne działania na rzecz usprawnienia bezpośredniej obsługi klientów z niepełnosprawnością słuchu. W wyniku podjętych działań, w każdym Oddziale ZUS do dyspozycji osób niesłyszących lub niedosłyszących jest przynajmniej jeden pracownik posługujący się językiem migowym. W niektórych Oddziałach ZUS takich pracowników jest nawet kilkunastu.

Od 1 czerwca do 31 lipca 2013 r. w I Oddziale ZUS w Warszawie, Oddziale ZUS we Wrocławiu, Oddziale ZUS w Rzeszowie, I Oddziale ZUS Poznaniu, I Oddziale ZUS w Łodzi, Oddziale ZUS w Lublinie, Inspektoracie ZUS w Gdańsku -Wrzeszczu oraz Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze, klienci Zakładu mogli skorzystać w Sali Obsługi Klientów z dostępu on-line do profesjonalnego call center, obsługiwanego przez osoby legitymujące się certyfikatami (T1 i T2) tłumacza polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

Klienci z niepełnosprawnością słuchu korzystali z usługi głównie w sprawach dotyczących przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej. Za pośrednictwem tłumacza pytali o wymagane dokumenty, orzekanie o niezdolności do pracy, a także o zasady ustalania wieku emerytalnego.

Podczas pilotażu, z usługi video-tłumacza języka migowego skorzystało ok. 60 osób. Z relacji pracowników wynika, że większość klientów z niepełnosprawnością słuchu, którzy posługują się językiem migowym PJM lub SJM bardzo pozytywnie oceniła wsparcie ich obsługi z udziałem video-tłumacza.

W bieżącym roku planowane są kolejne warsztaty doskonalące w zakresie języka migowego dla pracowników Sal Obsługi Klientów.