Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wielu dostawców, nowe możliwości: rozbudowa KSI ZUS

Umowa w Centrali ZUS w Warszawie została podpisana z trzema wykonawcami:

  • Capgemini Polska Sp. z o.o.
  • Konsorcjum Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Kamsoft S.A.
  • Asseco Poland S.A.

Firmy te przez najbliższe cztery lata będą obsługiwać ZUS w zakresie rozwoju i modyfikacji KSI ZUS. Podpisanie Umowy z więcej niż jednym Wykonawcą, powoduje dywersyfikację i doprowadzi do konkurencyjności przy zawieraniu Umów wykonawczych.

Umowy wykonawcze rozliczane będą w oparciu o metodę punktów funkcyjnych przyjętą w ZUS (COSMIC). Maksymalna wartość punktu funkcyjnego we wszystkich Umowach jest niższa od wartości punktu funkcyjnego z obecnie realizowanej umowy, a przy zawieraniu umów wykonawczych może być jeszcze obniżona. Ponadto zaznaczyć należy, że ilość produktów zawarta w strukturze punktu funkcyjnego jest rozszerzona w stosunku do umowy obecnej, m.in. o przygotowanie wstępnej oraz powykonawczej dokumentacji technicznej oraz przygotowanie ujednoliconej (opisującej kompletnie wszystkie modyfikowane elementy architektury) dokumentacji analitycznej.

Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu formuły przetargu publicznego Zakład, pomimo zaoferowanych niższych cen punktu funkcyjnego, rozszerzy kompletność dokumentacji systemu, zapewni realizację usług serwisu z wysokimi parametrami SLA oraz wsparcie wdrożeniowe dla wykonywanych modyfikacji oprogramowania.

Rocznie ZUS zamierza przeznaczyć na realizację Umów wykonawczych około 73 mln zł, głównie w zakresie dostosowania systemów informatycznych do zmian przepisów prawa, współpracy z innymi systemami, zgodnie z ideą interoperacyjności e-administracji, optymalizacji procesów i procedur.