Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wstrzymanie świadczeń ZUS do Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Dlatego ZUS wstrzymuje przekazywanie świadczeń na rachunki bankowe Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Klientów upadającego banku zapraszamy do naszych placówek, żeby przyspieszyć proces zmiany sposobu wypłaty emerytur i rent (np. podać nowy numer rachunku bankowego). Na Salach Obsługi Klientów będzie można to zrobić od ręki. Prosimy o jak najszybszy kontakt z ZUS-em.

ZUS również będzie się kontaktował z klientami w celu ustalenia innej dyspozycji wypłaty świadczeń. Dopóki nie będzie nowej dyspozycji wypłaty, ZUS nie będzie przekazywał świadczeń do upadającego banku.

Świadczenia wypłacone przez ZUS do 23 listopada 2015 r. a niepodjęte przez Klientów, będą wypłacane w sposób ogłoszony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.