Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Wyjaśnienia dotyczące uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dodatek jednorazowy należy traktować jako składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny i uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków na zasadach przewidzianych dla rocznych składników wynagrodzenia.

Pobierz plik: Wyjaśnienia dotyczące uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (pdf, 117 KB)