Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak wyrejestrować rodzica jako płatnika składek za nianię

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Jeśli nie masz zarejestrowanego profiliu na PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż konto na PUE w najbliższej naszej placówce.
 2. Pełnomocnictwo - jeśli chcesz zarejestrować nowy profil na PUE i prowadzisz działalność  jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej. 
 3. PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 4. Możesz też skorzystać z aktualnej wersji programu Płatnik.
 5. Formularz ZUS ZWPA.

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

Jak to zrobić ?

Wypełnij formularz  ZUS ZWPA:

 • w programie Płatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do nas.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód) i wyślij do nas.

Ważne! Wcześniej wyrejestruj nianię z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.
 


 

Dalsze kroki

Dopełniłeś już wszelkich formalności.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełniony formularz ZUS ZWPA, który jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w każdej naszej palcówce.
 2. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełniony i podpisany formularz ZUS ZWPA złóż w naszej placówce.
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Ważne! Wcześniej wyrejestruj nianię z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.

Dalsze kroki

Dopełniłeś już wszelkich formalności.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełniony formularz ZUS ZWPA, który jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w każdej naszej palcówce.
 2. Adres naszej placówki.


 

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jak to zrobić ?

Wyślij do nas wypełniony i podpisany formularz ZUS ZWPA.

Dalsze kroki

Dopełniłeś już wszelkich formalności.

Podstawa prawana usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).