Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zapraszamy do pobrania aktualizacji Programu PŁATNIK

W oprogramowaniu została udostępniona funkcjonalność związana z:

    Tworzeniem Informacji miesięcznej i rocznej dla ubezpieczonego na podstawie dokumentów wysłanych z programu Płatnik.
    Wprowadzeniem nowego trybu pracy off-line - bez pobierania danych z ZUS. W tym trybie z ZUS pobierane są tylko słowniki, możliwe jest tworzenie dokumentów, ich weryfikacja w zakresie reguł niewymagających danych z ZUS, nie jest natomiast możliwa wysyłka dokumentów (funkcja dedykowana dla płatników wielooddziałowych).
    Optymalizacją wydajności procesów wyliczeń i weryfikacji.
    Zmianami w słownikach.

Pakiet aktualizacyjny Programu Płatnik do wersji 9.01.001B można pobrać ze:

Zalecamy pobranie i instalację oprogramowania w terminie bezpiecznym, przed rozpoczęciem tworzenia dokumentów rozliczeniowych za luty br., tak aby nie wystąpiło spiętrzenie zadań w tym okresie.