Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy - za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej, w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia,  łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
Za czas niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Pobierz plik: Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia (pdf, 102 KB)