Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak dokonać zgłoszenia osoby pełniącej rolę płatnika zagranicznego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

.

Usługa niedostępna.

Załatw sprawę osobiście.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Kopię decyzji o nadaniu NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Ważne!

 • Polski pracownik wykorzystuje swój osobisty NIP.
 • Pracownik z państwa Unii Europejskiej musi wystąpić o nadanie numeru NIP do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Podmiot zagraniczny, który jest zarejestrowany w Polsce przez właściwy urząd skarbowy jako podatnik VAT UE, nie występuje ponownie o nadanie numeru NIP. W dokumentach ubezpieczeniowych oraz płatniczych będzie podawać identyfikator NIP, który służy do rozliczeń podatku VAT, z pominięciem symbolu PL.

 1. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).
 2. Kopię umowy z pracodawcą zagranicznym, o przejęciu obowiązków płatnika.
 3. Wypełnione formularze:
 • ZUS ZFA - zgłoszenie danych płatnika składek jako osoby fizycznej,
 • ZUS ZUA – jeżeli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZAA - jeśli masz inne adresy prowadzenia działalności gospodarczej niż siedziba płatnika.

    Formularze możesz otrzymać w każdej naszej placówce lub wydrukować z programu, który udostępniamy bezpłatnie. 

 1. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Jakie są terminy ?

7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularze ZUS ZFA, ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz ZAA zgodnie z zasadami wypełniania dokumentów.
 2. Podpisane dokumenty dostarcz do I Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8.

Dalsze kroki

 1. Kiedy masz już konto płatnika składek, zgłoś do ubezpieczeń w ZUS osoby, które zatrudniasz i członków ich rodzin. Zrób to na dokumentach:
 • ZUS ZUA - jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA - jeżeli zgłaszasz członków rodziny osób, które zatrudniasz.

       Masz na to 7 dni od zatrudnienia tych osób.

 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do ubezpieczeń możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz złożyć dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce).

Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce. Możesz je też wysłać pocztą.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

.

Usługa niedostępna.

Załatw sprawę osobiście.