Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS dzieli się doświadczeniami

Przedstawiciele delegacji rządowej z Kirgistanu podczas pobytu w Polsce zainteresowani byli polskimi doświadczeniami w zakresie systemu gromadzenia składek emerytalnych, mechanizmu ubezpieczenia emerytalnego cudzoziemców czasowo zamieszkujących w Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawania emerytur i rent inwalidzkich, a także emerytur dla obywateli RP w przypadku wyjazdu poza granicę państwa.

Prezes Zbigniew Derdziuk na posiedzeniu Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej przedstawił informacje na temat polskiego systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych. W celu dalszej współpracy przedstawiciele obu instytucji ubezpieczeniowych podpisali Memorandum. Zakłada ono współpracę w zakresie wymiany publikacji dotyczących problematyki ubezpieczenia społecznego, jak również informacji o reformach systemu ubezpieczenia społecznego w obu krajach, w szczególności systemu emerytalnego. Ponadto porozumienie dotyczy wymiany informacji o pojawiających się wyzwaniach w sferze ubezpieczenia społecznego oraz doświadczeń w ich rozwiązywaniu.

Na zaproszenie Prezesa Zbigniewa Derdziuka, delegacja z Kirgistanu odwiedziła również Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania omówiony został szczegółowy plan i zakres przyszłej współpracy. Goście mieli okazję zwiedzić Centralny Ośrodek Obliczeniowy oraz zapoznać się z działalnością instytucji.