Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i potentaci branży razem na rzecz bezpieczeństwa na budowach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko pobiera składki oraz wypłaca świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, ale od lat prowadzi także szeroko zakrojone działania z prewencji wypadkowej. Szkolenia z zakresu bhp, materiały informacyjne dotyczące zagrożeń zawodowych oraz społeczne kampanie informacyjne promujące bezpieczne środowisko pracy mają na celu poprawę bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz ograniczenie z tego tytułu wypadków, zwłaszcza ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje kolejne wyzwania na tym niezwykle ważnym społecznie polu. W poniedziałek 20 października prezes ZUS Zbigniew Derdziuk oraz Prezydent Porozumienia Dariusz Blocher, w imieniu szefów ośmiu największych firm budowlanych w Polsce (Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota Engil, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud) podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz bezpieczeństwa pracy na budowach.

- Widzimy tu wiele możliwych form współpracy. Chcemy, aby była ona długofalowa i przynosiła korzyści obu stronom. Branża budowlana wciąż należy do najbardziej wypadkowej w polskiej gospodarce. Zawierając sojusz z największymi firmami mamy nadzieję dotrzeć z ideą bezpiecznego środowiska pracy budowlańca także do małych przedsiębiorców - mówi Elżbieta Łopacińska, Członek Zarządu ZUS.

Firmy skupione w "Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie" współpracują z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które są zatrudniane jako podwykonawcy na kilkuset kontraktach realizowanych na terenie całego kraju. Ósemka budowlanych potentatów zobowiązała się, że będzie współpracować z ZUS m.in. w popularyzacji wśród małych i średnich firm informacji na temat możliwości skorzystania przez nich z programu wsparcia przedsiębiorców w zakresie utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie przez ZUS projektów o charakterze doradczym lub inwestycyjnym podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy, np. wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń, wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn instalacji technicznych, dofinansowanie zakupu i instalacji osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków, kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.