Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i prezes ZUS nagrodzeni za edukację

Dyplom uznania za zasługi na polu edukacji ekonomicznej został oficjalnie wręczony podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

- Za wielką otwartość i serdeczność całemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i prof. Gertrudzie Uścińskiej. To wręczenie dyplomu prezes ZUS, prof. Gertrudzie Uścińskiej podziękowania personalne i instytucjonalne za to, że mamy swego rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne na polu edukacji. To podziękowanie za projekt edukacji finansowej młodego pokolenia Polaków, w który zaangażowało się tak wielu pracowników ZUS – mówił podczas uroczystego wręczenia dyplomu uznania Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

- Ta nagroda to asumpt do jeszcze bardziej wytężonych działań na polu edukacji. Dbałość o wiedzę i kompetencje młodych ludzi jest bowiem kluczem do ich rozwoju zawodowego. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to by deficytu wiedzy w młodym pokoleniu Polaków nie było – stwierdziła prof. Gertruda Uścińska. - Nasza współpraca wpisuje się w potrzebę ciągłej edukacji, w potrzebę zagospodarowania sfery deficytu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Warto uczyć, by młodzież potrafiła odpowiedzialnie podejmować decyzje - dodała.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje ze Związkiem Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce skierowany do młodzieży akademickiej. Program ten realizowany jest na 122 publicznych i niepublicznych uczelniach w kraju - na kierunkach ekonomicznych i menedżerskich. W jego ramach pracownicy ZUS prowadzą wykłady o ubezpieczeniach społecznych.