Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS na Forum ISSA o przyszłości ubezpieczeń społecznych

Na inauguracji Forum zaprezentowany został cykliczny raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego. Podstawowy wniosek jest taki, że ostatnie lata przyniosły rozwój ubezpieczeń społecznych na całym świecie, stając się jednym z głównych źródeł integracji społecznej oraz wzrostu ekonomicznego. "Ubezpieczenia społeczne wchodzą w nowy, ważny okres własnej historii. Wyzwania ekonomiczne oraz rosnące oczekiwania społeczne wywierają bezprecedensową presję na instytucje zabezpieczenia społecznego oraz politykę społeczną w wielu regionach świata. Z drugiej strony, bardzo wyraźny postęp w dziedzinie usług publicznych, wspierany przez globalny konsensus polityczny, dają solidne podstawy dla krzewienia podstawowego prawa człowieka - prawa do bezpieczeństwa socjalnego - w kolejnych krajach" - napisał w raporcie Sekretarz Generalny ISSA, Hans-Horst Konkolewsky.

Uczestnicy Forum ISSA debatują o wyzwaniach ubezpieczeń społecznych podczas licznych sesji i paneli. Gorąco dyskutowane są między innymi takie kwestie jak warunki wydolności funduszy emerytalnych, aktywność zawodowa osób starszych, a także jakość usług publicznych świadczonych - także za pomocą narzędzi e-administracji - przez instytucje zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach.

Uczestnictwo przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Forum ISSA w Katarze wykracza poza ramy udziału w panelach i dyskusjach. Nie może być inaczej, skoro ZUS w ostatnich latach jest bardzo aktywnym członkiem stowarzyszenia. O ile bowiem nasz kraj jest członkiem ISSA od 1927 roku, o tyle dopiero od końca 2010 r. nasi przedstawiciele zasiadają w jego najwyższych gremiach. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk został wtedy wybrany przewodniczącym Komisji Kontroli. Nieco później, Zbigniew Derdziuk objął kolejną bardzo ważną funkcję w ISSA - przewodniczącego Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA. Prezes ZUS będzie ubiegać się o reelekcję w przypadku obu pełnionych funkcji.

O reelekcję będzie ubiegać się także Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu ZUS odpowiedzialny za IT, który w latach 2011-2013 pełnił już funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Z kolei Mirosława Boryczka, Członek Zarządu ZUS odpowiedzialna za finanse, aktywnie zaangażuje się w prace nowej Komisji ds. Poboru Składek na Ubezpieczenia Społeczne, która zostanie powołana w czasie Forum w Katarze (wiceprezes Mirosława Boryczka jest znanym na forum ISSA ekspertem ds. finansów ubezpieczenia społecznego, między innymi prezentowała doświadczenia Polski dotyczące systemu poboru składek na ubezpieczenie społeczne na Konferencji ISSA w kwietniu 2013 r. w Madrycie nt. "Poboru składek i kontroli nadużyć w systemie zabezpieczenia społecznego").

- Obecność Prezesa ZUS w najważniejszych gremiach decyzyjnych ISSA to oczywiście prestiż dla Polski, ale przede wszystkim możliwość realnego wpływania na pracę Stowarzyszenia. W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu członków zarządu ZUS, udało się wprowadzić do głównego nurtu debaty problemy związane z jakością usług publicznych w kontekście całościowego myślenia o zarządzaniu instytucją zabezpieczenia społecznego. To dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwestia o podstawowym znaczeniu, wszak realizacji celu uczynienia z ZUS instytucji zapewniającej wysoki standard usług dla klientów służyła  Strategia przekształceń ZUS na lata 2010-2012, kontynuowana i rozwijana obecnie w ramach Strategii rozwoju ZUS na lata 2013-2015. Wymiana dobrych praktyk, możliwa dzięki udziałowi  ekspertów ZUS  w programach roboczych ISSA, miała duży wpływ na kierunek naszych działań strategicznych  - podkreśla Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.