Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS partnerem w kluczowych projektach administracji

5 kwietnia, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie oraz 9 kwietnia w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) spotkali się specjaliści od zarządzania danymi osobowymi w instytucjach publicznych. Okazją do tego spotkania jest unijne rozporządzenie zwane w skrócie RODO, które wchodzi w życie już 25 maja. Nowością jest obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych i jego rola w jednostkach administracji publicznej. Eksperci, w tym przedstawiciele ZUS, wymieniali się informacjami na temat wyzwań jakie stoją przed sektorem publicznym w związku z RODO.  

W trakcie spotkania na KSAP eksperci omawiali najważniejsze obowiązki wynikające z unijnego rozporządzenia. Jednym  z nich jest przejrzystość i czytelność komunikatów informujących o przetwarzaniu danych osobowych klientów. Podczas obu konferencji eksperci omówili także zmiany w zakresie podstaw prawnych zbierania danych i dalszego ich przetwarzania. Ważne są również innowacyjne rozwiązanie takie jak: nowe prawa osób, których dane dotyczą (m.in. prawo do kopii danych) czy funkcja inspektora ochrony danych osobowych.

Co wielokrotnie podkreślali prelegenci obu spotkań – unijne rozporządzenie nie zawiera konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe. Metody zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych każdy przedstawiciel sektora publicznego będzie musiał dostosować indywidualnie do charakteru swojej działalności.

Ochrona danych osobowych nie będzie zatem sprowadzała się do wykonania kilku jasno określonych czynności, a raczej do zaprojektowania całego systemu i ustawiania procedur osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w danym urzędzie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.

Konferencja w siedzibie KSAP odbyła się w ramach Forum Zarządzania Publicznego, które zostało powołane, by upowszechniać dobre i istotne praktyki realizowane w sektorze usług publicznych. Inicjatorami spotkania byli: KSAP, ZUS, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Natomiast konferencję w siedzibie GUS współorganizowaliśmy z Gospodarzem i Wojskową Akademią Techniczną.