Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS rezygnuje z kolejnej transzy dotacji

Dobra sytuacja gospodarcza i wysokie wpływy ze składek sprawiają, że zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o kolejnej, czwartej już w tym roku blokadzie dotacji z budżetu państwa do FUS na kwotę 2 mld zł. Pierwsza blokada miała miejsce w marcu i dotyczyła 2,2 mld zł, kolejna – w sierpniu sięgnęła 3 mld zł i trzecia – w październiku objęła 3,3 mld zł. Łącznie w 2018 roku ZUS zrezygnował ze wsparcia z budżetu państwa na kwotę 10,5 mld zł. Ale to nie wszystko. Zarząd ZUS jeszcze w listopadzie zdecydował o przeznaczeniu kolejnych 315 mln zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę rent socjalnych, finansowanych z budżetu państwa. Tym samym tegoroczna dotacja do FUS jest w sumie mniejsza o ponad 10,8 mld zł i zamiast zaplanowanej kwoty 46,6 mld zł sięgnie 35,8 mld zł.

– Tak duża blokada dotacji w najnowszej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie miała miejsca – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – Z jednej strony mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia, ale z drugiej strony muszę podkreślić wagę jednej z najważniejszych reform jakie miały miejsce w ZUS w ostatnich latach, czyli projektu e-składki. Wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków składkowych zdecydowanie uszczelniło system i usprawniło proces płatności składek po stronie przedsiębiorców – tłumaczy prezes ZUS.

Dzięki wdrożeniu od stycznia tego roku projektu e-składka, przedsiębiorcy w blisko 30 mln przelewów wpłacili już na swoje indywidualne numery rachunków składkowych 251,6 mld zł. To już na 17 grudnia o 14 mld zł więcej, niż w całym 2017 roku (237,6 mld zł). Zdecydowanie wzrosła terminowość płatności, a co więcej, przedsiębiorcy popełniają o 99,9 proc. mniej błędów w przelewach. Dotychczas w 2018 roku błędów było zaledwie 342 przy 271,7 tys. w całym 2017 roku.

Dodatkowo na ostatnim, wtorkowym posiedzeniu zarząd ZUS zablokował 50 mln zł dotacji do Funduszu Emerytur Pomostowych oraz 50 mln zł z tytułu wydatków na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty przez ZUS, a także 250 mln zł dotacji z tytułu finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne.