Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS z NFZ coraz bliżej

- Jesteśmy skazani na współpracę dla dobra naszych klientów – powiedziała we wtorek 17 lipca, przy okazji podpisania porozumienia, prof. Gertruda Uścińska i dodała: - I ZUS i NFZ są odpowiedzialne za stosowanie prawa i to stosowanie prawa musi być jak najbardziej profesjonalne. Przy okazji jednak musimy systematycznie budować świadomość społeczną na temat praw i obowiązków wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Podpisanie porozumienia ZUS z NFZ

Umowa o współpracy dotyczy właśnie krzewienia wiedzy i informacji w społeczeństwie, ale także pracy nad rozwiązaniami, które mogłyby podnieść poziom obowiązującego prawa w zakresie, w którym stosuje je zarówno ZUS, jak i NFZ. Na potrzeby upowszechniania wiedzy w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł wykorzystywać placówki ZUS. Co bardzo ważne, obie instytucje będą prowadzić wspólne działania na rzecz szybszego powrotu do pracy osób po długotrwałych zwolnieniach lekarskich, których dotknęły poważne schorzenia. Przekazywane na bieżąco informacje między NFZ a ZUS pozwolą na szybkie rozpoczęcie procesu rehabilitacji, którą oferuje Zakład i tym samym szybszy powrót do pełnej sprawności.

- Chcemy przywrócić do pełni sił w możliwie krótkim czasie m.in. osoby po zawałach serca. To ważne, by w jak najkrótszym czasie od hospitalizacji przeszły one cały proces rehabilitacji. Korzysta na tym sam pacjent, ale i cały system, zarówno od strony Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – stwierdził Andrzej Jacyna, prezes NFZ.